• Wysokość składki (ryczałt za jeden miesiąc niezależnie od liczby treningów wpadających w miesiącu) zależy od liczby treningów, w których planuje się uczęszczać tygodniowo:
1 trening w tygodniu 150 PLN
2 treningi w tygodniu 180 PLN
3 treningi w tygodniu 210 PLN
4 treningi w tygodniu 230 PLN
5 treningów i więcej w tygodniu 260 PLN

 

 • Nowych członków klubu obowiązuje dodatkowa, jednorazowa opłata rejestracyjna w wysokości 60 PLN.
 • Składki należy wpłacać do 10 dnia miesiąca, za który dokonywana jest opłata na konto klubu, koniecznie z dopiskiem za kogo, w której grupie dana osoba ćwiczy oraz za który miesiąc: RYODO
  ul. Meander 1A m 39
  02-791 Warszawa
  Dojo Ursynów:
  ING Bank Śląski nr konta: 84 1050 1025 1000 0097 4224 2077, tytułem: Imię Nazwisko, grupa, miesiąc
 • Zniżka rodzinna: 10% od łącznej sumy zryczałtowanych składek miesięcznych dla dwóch i więcej osób z rodziny.
 • Zniżka instruktorska: 30PLN od składki miesięcznej, przysługuje osobom posiadającym uprawnienia instruktorskie i przynajmniej stopień 2 kyu.
 • W przypadku odwołania więcej niż jednego treningu w miesiącu grupy treningowej do której należy klubowicz oraz braku możliwości uzupełnienia treningu wraz z inną grupą przysługuję mu 10% zniżki w składce za kolejny miesiąc.
 • Podtrzymanie członkostwa 20 PLN miesięcznie (przy absencji na treningach). Podtrzymanie członkostwa nie obowiązuje w okresie wakacyjnym dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (lipiec, sierpień) oraz studentów do 25 roku życia (lipiec, sierpień, wrzesień).
 • Przy nie dochowaniu ustalonego terminu płatności (jeżeli nie uzgodniono inaczej terminem jest 10 dzień danego miesiąca) nie przysługuje żadna forma zniżki oraz należy uiścić 10 PLN tytułem kary umownej.
 • Opłata za uczestnictwo w pojedynczym trening wynosi 45 PLN.
 • Zwolnienie z jednej miesięcznej składki (równej składce z poprzedniego miesiąca): przysługuje każdemu klubowiczowi, który przyprowadzi jedną nową osobę do klubu, a ta zapiszę się, opłaci wpisowe oraz jeden miesiąc treningów.

Wszelkie zmiany od powyższych reguł należy uzgodnić z instruktorem prowadzącym.